Úřední razítka

   Výroba úředních razítek, kulatá razítka pro soudní znalce a znalecké ústavy, tlumočníky a předkladatele, exekutory, notáře, daňové poradce, školy, advokáty, revizní techniky.
   Podobu a použití úředního razítka upravuje zákon o užívání státních symbolů České republiky. Podle § 6 tohoto zákona jde o razítko, na němž je vyznačen malý státní znak; takové razítko má kulatý tvar o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, a státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla. Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.

   K výrobě razítka je nutné dodat osvědčení o autorizaci, jmenovací dekret, oprávnění k užívání razítka se státním znakem.

   Máte-li dotaz, potřebujete informaci, napište na e-mail objednavky@razitkavizitky.cz

Ceny uvedené v e-shopu Razítka Praha jsou včetně DPH.

Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: