Advokátní razítka

Advokátní razítka vyrábíme jak firemní, tak úřední se státním znakem, jako potvrzení oprávněnosti užívat advokátní razítka požadujeme zaslaní naskenovaného (nebo vyfoceného) průkazu advokáta, který vydává Česká advokátní komora.

Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: